«

»

Jan 18

Hög tid att betala medlemsavgiften för 2017

Enligt klubbens stadgar ska medlemsavgiften för året vara betald före januari månads utgång. Du gör det enkelt genom att betala till HÖKs bankgiro 358-5270 och den är 100:- för aktiva vuxna, 50:- för passiva medlemmar (som inte deltar i boulespelet) samt för ungdomar under 20 år. VÄLKOMNA till ett nytt verksamhetsår vid vår fina anläggning ViskaBoulePlatsen 2017.

Glöm inte ange vem som avgiften gäller!