«

»

Feb 26

HÖK inför ”slimmad” styrelse 2017

 

Vid årsmötet 2017 hade flera personer i styrelse och några sektioner avsagt sig fortsatta uppdrag, flera på grund av hälsoskäl. Kvar från 2016 års styrelse blev Ann-Christin Björklin och Karin Hult, som var intresserade att fortsätta. För att föreningen inte skulle läggas ned fordrades ytterligare en person enligt uppgift från Sv Bouleförbundet. Av de 19 medlemmarna på årsmötet fanns det ingen som ville komplettera Ann-Christin och Karin, och för att klubben skulle kunna fortsätta, dock med bara 3 personer i styrelsen, meddelade Eddy att han ställer upp med motiveringen att ”har jag varit en av de som en gång startat klubben vill jag inte vara delaktig i dess nedläggning”. Därmed kunde årsmötet välja Ann-Christin, Karin och Eddy till en ”slimmad” styrelse för 2017.

Föreningens styrelse 2017, fr.v sekr Karin Hult, ordf Eddy Persson och t.h. kassör Ann-Christin Björklin.

Övriga uppgifter i föreningen kunde bemannas utan problem, bl.a kvarstår medlemskommittén med Ann-Christin, Karin, Anita Ekunger och Lisbeth Persson. Tävlingskommitté blev Kent Janson och Christer Green, ansvariga för ViskaBoulePlatsen Christer Green, Bo Ernvid och Per-Ola Eliasson. Som medlem kommer du att med vår kod kunna läsa mera under ”Medlemsinfo”.

Fyra styrelseledamöter avtackades, fr.v Kent Janson, Barbro Almgren, Egon Ekunger och Birgit Ernvid som fick motta vackra blommor.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna och avtackning av avgående ledamöter bjöd föreningen de närvarande medlemmarna på goda landgångar, lättöl/bordsdricka samt kaffe och kaka.