«

Sep 19

Klubben läggs ner

Den 4 september beslutade 24 medlemmar vid ett extra årsmöte att föreingen ska upphöra. Detta verkställs vid nästkommande ordinarie årsmöte i februari 2018.

Styrelsen kommer fram till dess att undersöka om det finns någon lokal förening som vill åta sig att överta anläggningen vid ViskaBoulePlatsen så att Hökerum får behålla möjligheten att träna boule på hemmaplan.

För övrigt påbörjas avveckling av vissa verksamheter, bl.a denna hemsida.