Kontakta oss

Föreningen Hökerum Boule

c/o Karin Hult

Barkvägen 26 A

541 64 SKÖVDE

Telefon 0500-41 08 60 / 0705-60 54 98

hokerumboule@telia.com

www.hokerum.se

 

Du kan här lätt komma i kontakt med personer aktiva i föreningen.

Ordförande
Vakant

Sekreterare
Karin Hult – karo@telia.com
Telefon: 0500-41 08 60
Mobil: 0705-60 54 98
Adress: Barkvägen 26 A, 541 64 Skövde

Kassör
Ann-Christin Björklin – abc236@hotmail.se
Telefon: 033-12 63 99
Mobil: 0760-34 93 52
Adress: Engelbrektsgatan 13 B, 506 36 Borås

Tävl.kommitté
Kent Janson – kentjanson@telia.com
Telefon: 0321-514 20
Mobil: 0705-49 53 77
Adress: Klövjestigen 2, 523 74 Hökerum

Medlemskommitté
Anita Ekunger – anita.ekunger@telia.com
Telefon: 0321-515 25
Mobil: 0705-74 14 33
Adress: Garvaregränden 4, 523 30 Ulricehamn

ViskaBoulePlatsen
Christer Green – chi.green@telia.com
Telefon: 0321-503 33
Mobil: 0706-36 39 60
Adress: Kullavägen 3 B, 523 74 Hökerum

Valberedning
Bo Ernvid – nittabo@telia.com
Telefon: 033-27 43 42
Mobil:0706-44 67 20
Adress: Fabriksvägen, Nitta, 523 99 Hökerum

Kontaktman
Karin Hult – karo@telia.com
Telefon: 0500-41 08 60
Mobil: 0705-60 54 98
Adress: Barkvägen 26 A, 541 64 Skövde

Hemsidan
Eddy Persson – eddy@ydde.se
Mobil: 0703-12 86 00
Adress: Fornstigen 10, 523 74 Hökerum

UTs FöreningsGuiden
Karin Hult – karo@telia.com
Telefon: 0500-41 08 60
Mobil: 0705-60 54 98
Adress: Barkvägen 26 A, 541 64 Skövde

Revisor
Ulf Carlsson – info@tolkabro.se
Telefon: 0321-520 58
Mobil: 0736-81 69 95
Adress: Vings Torp 121, 523 98 Hökerum